activities-news

คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมเวทีเสวนาในงาน Sustainability Forum 2023 "Mitigating Risks, Finding Opportunities”

30 ต.ค. 2566

คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) ร่วมเวทีเสวนาในงาน Sustainability Forum 2023 "Mitigating Risks, Finding Opportunities” ที่จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ
.
คุณสินีนุช ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG และการเปลี่ยนจากความเสี่ยงเป็นโอกาส ร่วมกับ คุณปิติ ตัณฑเกษม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และ ดร. กิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณปิยะชาติ อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรนดิ แอนด์ คอมพานีส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ ภายใต้หัวข้อ “Managing ESG Risks to Capture Growth Opportunities"

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ