ก้าวสำคัญของเรา

 • 2564
  2564 บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ เริ่มโครงการขยายกำลังการผลิตยางแท่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตยางแท่งได้ 60,000 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30
 • 2564
  2564 บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ เริ่มโครงการ Biogas Expansion เพื่อขยายธุรกิจ มุ่งสู่การเป็น  Organics Waste Management Hub ของ EEC
 • 2563
  2563 บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน หรือ Forest Stewardship Council และ บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน หรือ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
 • 2562
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็น 5 เมกกะวัตต์ โดยได้นำไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนนี้ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตยางแท่ง ตั้งเป้าผลิตยางแท่งที่มีคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ต่ำที่สุดในโลก
 • 2561
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ขยายธุรกิจสู่การรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ (Organics Waste) ตั้งเป้ากำลังการรับกำจัดอยู่ที่ 1,000,000 ตันต่อปี ถือเป็นผู้รับบริหารจัดการกากอินทรีย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกากอินทรีย์ (Organics Waste) ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยแบคทีเรียได้
 • 2559
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ขยายกำลังการผลิตก๊าซชีวภาพ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้มีก๊าซชีวภาพส่วนเกินจากการใช้งาน จึงเกิดเป็นโครงการนำก๊าซชีวภาพมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่ม ขนาด 1 เมกกะวัตต์
 • 2559
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น เริ่มปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อวางแผนในการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดเป็นกลุ่มธุรกิจ และก่อตั้งบริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด วางแผนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 5 ปี
 • 2556
  ก่อตั้งบริษัท ไทยอีสเทิร์น ตราด จำกัด โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ร่วมทุนกับกลุ่ม Sime Darby ประเทศมาเลเซีย  มีกำลังการผลิต 30/45 ตันต่อชั่วโมง ถือเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแห่งแรกใน จังหวัดตราด
 • 2556
  ก่อตั้ง บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยสามารถนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนมาใช้ทดแทน LPG ในกระบวนการอบยาง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยางแท่งของบริษัทฯ ทั้งหมด ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลังงานสะอาด และช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกซ์ไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ถึงปีละ 4,000 ตัน
 • 2555
  ขยายกำลังการผลิตบริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด จากกำลังการผลิตเดิม 30/45 ตันต่อชั่วโมง เป็นกำลังการผลิต 45/60 ตันต่อชั่วโมง
 • 2553
  ก่อตั้ง บริษัท ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อร่วมทุนกับ Sumitomo Rubber Industries ประเทศญี่ปุ่น เกิดเป็นโครงการร่วมทุน 2 โครงการ คือ 1. บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น แพลนเทชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อทำสวนยางพารา ขนาด 6,000 ไร่ เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา และป้อนวัตถุดิบคุณภาพให้กั โรงงาน 2. บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อผลิตยางแท่งเกรดพิเศษ กำลังการผลิต 3,000 ตันต่อเดือน และมีโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางใหม่ ๆ ให้กับญี่ปุ่น
 • 2552
  ขยายสาขาไปที่ อ.บ่อทอง เพื่อรวบรวมผลปาล์มน้ำมันในโซนอำเภอบ่อทองและพื้นที่ข้างเคียง เป็นการช่วยลดต้นทุนค่า Logistics ในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตน้ำมันปาล์มดิบของบริษัท
 • 2550
  ขยายกำลังการผลิตบริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด และปรับระบบการผลิต โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย กำลังการผลิต 30/45 ตันต่อชั่วโมง
 • 2548
  ก่อตั้งบริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อผลิตยางแท่งเกรดพิเศษ ได้แก่ ยางควบคุมความหนืดคงที่ (STR CV), ยางคอมปาวด์ เป็นต้น กำลังการผลิต 3,000 ตันต่อเดือน โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าเกรดพรีเมี่ยม โดยมีลูกค้าหลัก ได้แก่ มิชลิน และพิเรลลี่
 • 2547
  ขยายสาขาไปที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรวบรวมวัตถุดิบยางถ้วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแปรรูปขั้นต้น กำลังการผลิต 3,000 ตันต่อเดือน
 • 2543
  ก่อตั้งบริษัท อี.คิว รับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 แห่งแรกในจังหวัดชลบุรี กำลังการผลิต 3,000ตันต่อเดือน โดยนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศมาเลเซีย และมีผู้เชี่ยวชาญชาวมาเลเซียเป็นผู้ควบคุมกระบวนการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัจจุบัน บริษัท อี.คิว รับเบอร์ จำกัด ถือเป็นผู้ผลิตยางแท่งที่มีมาตรฐานการจัดการและการควบคุมคุณภาพที่ดี โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ชั้นนำของโลก ได้แก่ มิชลิน, บริดจสโตน, กู๊ดเยียร์, ซูมิโตโม, พิเรลลี่, โยโกฮามา, ฮันคุก, ดีสโตน, โอตานิ, ซุปเปอร์สโตน, วี รับเบอร์ เป็นต้น
 • 2537
  ก่อตั้งบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด เพื่อขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมยางพารา แป็นโรงงานผลิตน้ำยางข้น กำลังการผลิต 2,500 ตันต่อเดือน มีกลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตถุงมือ เส้นด้ายยางยืด ถุงยางอนามัย กาว และ ที่นอน เป็นต้น
 • 2534
  เมื่อผลผลิตปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกเริ่มเก็บเกี่ยวได้ คุณสมชาย โกกนุทาภรณ์ จึงได้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กขึ้นที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เพื่อรองรับผลผลิต บริษัท อีสเทิร์น ปาล์มออยล์ จำกัด จึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท และถือเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแห่งแรกในภาคตะวันออก กลุ่มลูกค้าหลัก คือ โรงกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค
 • 2534
  ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ คุณสมชาย โกกนุทาภรณ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น หรือ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นเป็นเกษตรกรชาวไร่ในจังหวัดชลบุรี มีอาชีพทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง ได้เล็งเห็นว่า การทำเกษตรแปลงใหญ่ ควรปลูกพืชที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้เริ่มศึกษาและทดลองปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

Back to Top