ก้าวสำคัญของเรา

 • 2565
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม เป็นการเตรียมความพร้อมจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • 2564
  บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด เริ่มโครงการขยายกำลังการผลิตยางแท่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตยางแท่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 30
 • 2564
  2564 บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ เริ่มโครงการ Biogas Expansion เพื่อขยายธุรกิจ มุ่งสู่การเป็น  Organics Waste Management Hub ของ EEC
 • 2563
  2563 บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน หรือ Forest Stewardship Council™ และ บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน หรือ RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)(FSC-C148880/FSC-C155420)
 • 2562
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็น 5 เมกกะวัตต์ โดยได้นำไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนนี้ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตยางแท่ง ตั้งเป้าผลิตยางแท่งที่มีคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ต่ำที่สุดในโลก
 • 2561
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ขยายธุรกิจสู่การรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ (Organics Waste) ถือเป็นผู้รับบริหารจัดการกากอินทรีย์รายใหญ่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกากอินทรีย์ (Organics Waste) ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยแบคทีเรียได้
 • 2560
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น เริ่มปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อวางแผนในการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดเป็นกลุ่มธุรกิจ และก่อตั้งบริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด วางแผนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 5 ปี
 • 2560
  บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด ปรับปรุงไลน์การผลิตและขยายกำลังการผลิต
 • 2559
  บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ขยายกำลังการผลิตก๊าซชีวภาพ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทำให้มีก๊าซชีวภาพส่วนเกินจากการใช้งาน จึงเกิดเป็นโครงการนำก๊าซชีวภาพมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่ม ขนาด 1 เมกกะวัตต์
 • 2557
  จัดตั้งบริษัท ไทยอีสเทิร์น ท้อปซีดส์ ออยล์ จำกัด เป็นโรงงานสกัดน้ำมันจากเมล็ดในปาล์ม ที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 • 2556
  ก่อตั้งบริษัท ไทยอีสเทิร์น ตราด จำกัด โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ร่วมทุนกับกลุ่ม Sime Darby ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแห่งแรกในจังหวัดตราด
 • 2556
  ก่อตั้ง บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยสามารถนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนมาใช้ทดแทน LPG ในกระบวนการอบยาง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยางแท่งของบริษัทฯ ทั้งหมด ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลังงานสะอาด
 • 2554
  จัดตั้ง บริษัท ไทยอีสเทิร์น โลจิสติกส์ จำกัด เพื่อให้บริการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าเกษตรแปรรูป
 • 2553
  ก่อตั้ง บริษัท ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อร่วมทุนกับ Sumitomo Rubber Industries ประเทศญี่ปุ่น เกิดเป็นโครงการร่วมทุน 2 โครงการ คือ 1. บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น แพลนเทชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา และป้อนวัตถุดิบคุณภาพให้กับ โรงงาน 2. บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อผลิตยางแท่งเกรดพิเศษ และมีโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางใหม่ ๆ ให้กับญี่ปุ่น
 • 2552
  ขยายสาขาไปที่ อ.บ่อทอง เพื่อรวบรวมผลปาล์มน้ำมันในโซนอำเภอบ่อทองและพื้นที่ข้างเคียง เป็นการช่วยลดต้นทุนค่า Logistics ในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตน้ำมันปาล์มดิบของบริษัท
 • 2550
  ขยายกำลังการผลิตบริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด และปรับระบบการผลิต โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
 • 2548
  ก่อตั้งบริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อผลิตยางแท่งเกรดพิเศษ ได้แก่ ยางควบคุมความหนืดคงที่ (STR CV), ยางคอมปาวด์ เป็นต้น โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าเกรดพรีเมี่ยม
 • 2547
  ขยายสาขาไปที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรวบรวมวัตถุดิบยางถ้วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแปรรูปขั้นต้น
 • 2543
  ก่อตั้งบริษัท อี.คิว รับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยางแท่งมาตรฐาน STR 20 แห่งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยจากประเทศมาเลเซีย และมีผู้เชี่ยวชาญชาวมาเลเซียเป็นผู้ควบคุมกระบวนการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัจจุบัน บริษัท อี.คิว รับเบอร์ จำกัด ถือเป็นผู้ผลิตยางแท่งที่มีมาตรฐานการจัดการและการควบคุมคุณภาพที่ดี โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ชั้นนำของโลก ได้แก่ Michelin, Bridgestone, Goodyear, Sumitomo, Pirelli, Continental, Apollo, Prometeon, Yokohama, Hankook, Nexen, Sentury, Westlake, Kama, Deetone, Otani, Vee Rubber, Superstone และ Kumho เป็นต้น
 • 2537
  ก่อตั้งบริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด เพื่อขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมยางพารา เป็นโรงงานผลิตน้ำยางข้น มีกลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตถุงมือ เส้นด้ายยางยืด ถุงยางอนามัย กาว และ ที่นอน เป็นต้น
 • 2534
  เมื่อผลผลิตปาล์มน้ำมันในภาคตะวันออกเริ่มเก็บเกี่ยวได้ คุณสมชาย โกกนุทาภรณ์ จึงได้สร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็กขึ้นที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เพื่อรองรับผลผลิต บริษัท อีสเทิร์น ปาล์มออยล์ จำกัด ถือเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแห่งแรกในภาคตะวันออก กลุ่มลูกค้าหลัก คือ โรงกลั่นน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค
 • 2534
  ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ คุณสมชาย โกกนุทาภรณ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น หรือ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นเป็นเกษตรกรชาวไร่ในจังหวัดชลบุรี มีอาชีพทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง ได้เล็งเห็นว่า การทำเกษตรแปลงใหญ่ ควรปลูกพืชที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้เริ่มศึกษาและทดลองปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

Back to Top