ติดต่อเรา


ที่อยู่สำนักงานใหญ่
171 หมู่ 2 ถนน ชลบุรี - แกลง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

(+66)38 - 168555-58
(+66)38 - 168559
ติดต่อสมัครงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
hr-recruit@thaieasterngroup.com
โทร (+66)38-168555 ต่อ 254


ติดต่อซื้อสินค้า
ฝ่ายขายและต่างประเทศ
pornthip.w@thaieasterngroup.co.th
โทร (+66)38-168555 ต่อ 616


ติดต่อเรื่องอื่นๆ
ฝ่ายธุรการ
admin@thaieasterngroup.com
โทร (+66)38-168555 ต่อ 619

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด 
  135 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
  171 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
 • บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด
  140, 141, 142 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่
  จังหวัดชลบุรี  20190
 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
  159 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
 • บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
  157 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น โลจิสติกส์ จำกัด
  168 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
  188 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

Back to Top