ติดต่อเรา


ที่อยู่สำนักงานใหญ่

135 หมู่ 2 ถนน ชลบุรี - แกลง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

(+66)38 - 168555
(+66)38 - 168555-
-


ติดต่อสมัครงาน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
hr-recruit@thaieasterngroup.com
โทร (+66)38-168555 ต่อ 122


ติดต่อซื้อสินค้า
ฝ่ายขายและต่างประเทศ
domestic@thaieasterngroup.com
โทร (+66)38-168555 ต่อ 713,718


ติดต่อเรื่องอื่น ๆ

ฝ่ายธุรการ
admin@thaieasterngroup.com
โทร (+66)38-168555 ต่อ 0

สาขา กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด (สาขา 1)
  66 หมู่ 11 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 38190
 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด (สาขาบ่อทอง)
  199 หมู่ 2 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
  171 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่
  จังหวัดชลบุรี  20190
 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น แพลนเทชั่น จำกัด (สาขา พิษณุโลก)
  55 หมู่ 3 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น แพลนเทชั่น จำกัด
  188 หมู่ 1 ตำบลทับโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น โลจิสติกส์ จำกัด
  168 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
 • บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
  188 หมู่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190

Back to Top