ธุรกิจโลจิสติกส์


       บริการรถขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมีบริการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทในเครือ มีรถหลากหลายประเภทให้เลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทงานนั้นๆ เช่น รถบรรทุกน้ำยางสด รถสิบล้อ รถพื้นเรียบ รถหกล้อ รถเทเลอร์ รถหัวลาก


Back to Top