THAI EASTERN GROUP HOLDINGS

ผลิตภัณฑ์ยาง

      ธุรกิจยางพารา ถือเป็นธุรกิจหลักดำเนินธุรกิจผลิตน้ำยางข้น ยางแท่ง และยางแท่งเกรดพิเศษ เป็นผู้ประกอบการยางพารารายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก กลุ่มลูกค้าหลักของสายธุรกิจยางพารา คือผู้ผลิตยางล้อชั้นนำทั่วโลก ได้แก่ มิชลิน, บริดจสโตน, กู๊ดเยียร์, ซูมิโตโม, พิเรลลี่, คอนติเนนตัล, โยโกฮามา, ฮันคุก, ดีสโตน, โอตานิ เป็นต้น ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าที่เป็นเลิศ จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ชั้นนำของโลก ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศ ถึงร้อยละ 22

ยางแท่ง (STR)

   ยางแท่ง (STR) Standard Thai Rubber เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบยางถ้วย และยางแผ่นดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สินค้ามีการรับรองคุณภาพตามหลักวิชาการ และผ่านการทดสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐานสถาบันวิจัยยางมีการกำหนดคุณภาพยางแท่งเป็นหลายประเภท แบ่งตามมาตรฐานปริมาณสิ่งสกปรก สี ความหนืด และค่าความอ่อนตัวของยาง เป็นต้น โดยทั่วไปยางแท่งจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ รถบรรทุก เครื่องบิน เป็นต้น
   ยางเกรดชนิดพิเศษ เป็นยางแท่งที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมค่าความหนืดของยางระหว่างกระบวนการแปรรูปให้คงที่ โดยการควบคุมความหนืดให้ไปทำปฏิกริยากับอนุมูลหมู่อัลดีไฮด์ เพื่อป้องกันการเกิดพันธะไฮโดเจนระหว่างโครงสร้างโมเลกุลยาง นิยมใช้ในกระบวนการผลิตยางล้อที่ต้องการค่าความหนืดที่มีความคงที่ ทำให้ยางแท่งเกรดพิเศษนี้ มีราคาสูงกว่ายางแท่งมาตรฐานปกติ

น้ำยางข้น หรือ Concentrated Latex

     น้ำยางข้น (Concentrated Latex) ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการปั่นแยกน้ำออกเพื่อให้มีเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content : DRC) ไม่ต่ำกว่า 60% ผ่านการรักษาสภาพน้ำยางให้สามารถยืดอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมถุงมือทางการแพทย์ เส้นด้ายยางยืด ถุงยางอนามัย กาว หมอน และที่นอนยางพารา เป็นต้น  ปัจจุบันบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าของน้ำยางข้น โดยนำไปใช้ผสมแอสฟัลท์ทำถนน และปูฝายน้ำ
     
NR Preblend ปัจจุบัน เรามีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆจนสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็น NR Preblend น้ำยางปูสระ และ น้ำยางผสมแอสฟัลท์


Back to Top