บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด


ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2543

ผลิตภัณฑ์หลัก   : STR 10, STR 20, STR-Sustainable Rawmaterial

ผลิตภัณฑ์รอง  : -ที่อยู่   : 140,141,142 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด


ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2548

ผลิตภัณฑ์หลัก   : STR 10, STR 20, STR 10 CV, STR 20 CV, STR-Sustainable Rawmaterial, Compound

ผลิตภัณฑ์รอง  : -ที่อยู่   : 159 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด


ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2537

ผลิตภัณฑ์หลัก   : น้ำยางข้น High Ammonia, Medium Ammonia, Low Ammonia, Ultra Low Ammonia, GOLS, NR-Preblend

ผลิตภัณฑ์รอง  : -ที่อยู่   : 135 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2553

ผลิตภัณฑ์หลัก   : STR 20

ผลิตภัณฑ์รอง  : -ที่อยู่   : 333 หมู่ 2 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด


ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ.2534

ผลิตภัณฑ์หลัก   : น้ำมันปาล์มดิบ (CPO), เมล็ดในปาล์ม (Kernel)

ผลิตภัณฑ์รอง  : กะลาปาล์ม (Shell), ไฟเบอร์ (Fiber), ทะลายปาล์มเปล่า (EFB)ที่อยู่   : 157 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ซูมิรับเบอร์ ไทยอีสเทิร์น แพลนเทชั่น จำกัด


ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2552

ผลิตภัณฑ์หลัก   : สวนยางพารา

ผลิตภัณฑ์รอง  :ที่อยู่   : 188 หมู่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ท้อปซีดส์ ออยล์ จำกัด


ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2557

ผลิตภัณฑ์หลัก   : น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO), กากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Cake)

ผลิตภัณฑ์รอง  : -ที่อยู่   : 191 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด


ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2553

ผลิตภัณฑ์หลัก   : ผลิตภัณฑ์หลัก พลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ) และบริหารจัดการกากอินทรีย์ (Organic Waste Management)

ผลิตภัณฑ์รอง  : -ที่อยู่   : 188 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ไทยอีสเทิร์น พาวเวอร์ จำกัด


ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2553

ผลิตภัณฑ์หลัก   : ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์รอง  :ที่อยู่   : 199 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ไทยอีสเทิร์น ตราด จำกัด


ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2556

ผลิตภัณฑ์หลัก   : น้ำมันปาล์มดิบ (CPO)

ผลิตภัณฑ์รอง  : เมล็ดในปาล์ม (Kernel), กะลาปาล์ม (Shell), ไฟเบอร์ (Fiber), ทะลายปาล์มเปล่า (EFB)ที่อยู่   : 99 หมู่ที่ 9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
บริษัท ไทยอีสเทิร์น โลจิสติกส์ จำกัด


ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2534

ผลิตภัณฑ์หลัก   : รถสิบล้อ / รถสิบล้อพ่วง / รถหัวลากน้ำมันปาล์ม / รถหัวลากน้ำยาง / รถสิบล้อตะขอ

ผลิตภัณฑ์รอง  : -ที่อยู่   : 168 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
บริษัท ไทยอีสเทิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ปีที่ก่อตั้ง   : พ.ศ. 2553

ผลิตภัณฑ์หลัก   : -

ผลิตภัณฑ์รอง  : -ที่อยู่   : 199 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
Back to Top