activities-news

11 พ.ย. 2565

คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH ร่วมงาน "EXIM THAILAND รวมพล คนกล้า พัฒนาเพื่อคนไทย" และได้ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ  “Beyond Your Limits กล้าปรับ เปลี่ยน ทำใหม่...เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม” ซึ่งจัดโดย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เมื่อเร็วๆ นี้

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ