activities-news

ห้องปฏิบัติการทดสอบกลาง บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

4 มิ.ย. 2564

   ห้องปฏิบัติการทดสอบกลาง บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ TEGH) ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 สำหรับการให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าขยายขอบเขตการรับรองให้ครอบคลุมการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางแท่ง ต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ