activities-news

TEGH เปิดบ้านพบนักลงทุน โชว์ธุรกิจพื้นฐานแกร่ง

23 ธ.ค. 2565

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TEGH) จัดกิจกรรม 2022 TEGH Company Visit โดยมีคุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ นำทีมฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับ พี่ๆ นักลงทุนกว่า 30 ท่าน โชว์ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพแบบครบวงจร ภายใต้การบริหารจัดการแบบ "Thai Eastern Symbiosis Model" พร้อมกิจกรรมพาชมสถานประกอบกิจการในเครือ TEGH และชมพื้นที่โครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
.
ในการนี้ พี่ๆ นักลงทุน จะได้เห็นถึงการบริหารแบบบูรณาการ ที่มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management) การจัดการน้ำ (Water Management) และการจัดการของเสีย (Waste Management) อย่างเป็นระบบ .. เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีการปล่อยของเสียออกสู่ภายนอก (Zero Waste Zero Discharge) สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ .. เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ยังคงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่ไปกับดูแลชุมชน และรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม .. รวมถึงได้เห็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต.
.

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ