activities-news

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน

31 พ.ค. 2564

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ "TEGH" นำโดยตัวแทนกรรมการ และฝ่ายบริหารบริษัทฯ ร่วมบริจาคน้ำดื่มจำนวน 400 แพ็ค เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีน รวมถึงใช้ในกิจกรรมจิตอาสา และโครงการสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล เป็นผู้รับมอบ

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ