activities-news

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น ร่วมมือกับ ธนาคารกสิกรไทย (K Bank) จัดโครงการนำร่องสนับสนุนด้านการเงินให้กับผู้ขายวัตถุดิบยางถ้วย รุ่นที่ 1 (Value Chain Management Project)

8 ก.ค. 2562

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น ร่วมมือกับ ธนาคารกสิกรไทย (K Bank) จัดโครงการนำร่องสนับสนุนด้านการเงินให้กับผู้ขายวัตถุดิบยางถ้วย รุ่นที่ 1 (Value Chain Management Project)
โดยมีคุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด จังหวัดชลบุรี

โดยโครงการนี้ทางบริษัท ได้เจรจากับธนาคารกสิกรไทย เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ขายวัตถุดิบยางถ้วยที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการเงิน
และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ เพื่อความยั่งยืนใน supply chain ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ขายฯ จากโซนภาคตะวันออก และภาคอีสานเป็นจำนวนมาก

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ