activities-news

TEGH เปิดบ้านโชว์ต้นแบบ RSPO palm Complex แบบครบวงจร

21 ก.ค. 2566

บมจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TEGH) และ กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น นำทีมโดยคุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจยางพาราและปาล์มน้ำมัน ให้การต้อนรับ ท่านธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี, คณะจากเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย (Thailand alliance for Sustainable Palm Oil), ทีมความยั่งยืนจาก บจ.น้ำมันพืชปทุม และ ทีมงานจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพิ่มความตระหนักรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain) ตามมาตรฐาน RSPO ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า น้ำมันปาล์มที่ใช้ในกระบวนการผลิตนั้น มาจากพื้นที่ถูกต้องตามกรรมสิทธิ์ ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวสวนปาล์มน้ำมันให้ดียิ่งขึ้น
.
ในการนี้ คณะเยี่ยมชม ยังได้เข้าเยี่ยมชม บจ. ไทยอีสเทิร์น ท๊อปซีดส์ ออยล์ (TETSO) โรงงานสกัดน้ำมันเมล็ดในปาล์ม (CPKO) ที่ได้รับมาตรฐาน RSPO แห่งเดียวและแห่งแรกของประเทศไทย, เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น "The Asia Leading of Bio Circular Green" ต้นแบบของ RSPO Palm Complex ของประเทศไทย รวมถึงรับชมการสาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตร อีกด้วย
.
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างห่วงโซ่อุปทานของ “ปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืน” ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ โรงงานผู้ผลิต หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่างๆ เกิดเป็นพันธมิตรที่พร้อมจะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไปพร้อมๆ กับการดูแลสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ