activities-news

TEGH ต้อนรับฝ่ายบริหารและทีมตรวจสอบคุณภาพ จาก บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (TNR) ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยยี่ห้อ ONETOUCH 

7 ส.ค. 2566

TEGH นำโดย คุณเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจยางพาราและปาล์มน้ำมัน ให้การต้อนรับฝ่ายบริหารและทีมตรวจสอบคุณภาพ จาก บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (TNR) ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยยี่ห้อ ONETOUCH ที่วางจำหน่ายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม และสิงคโปร์ เป็นต้น
.
ครั้งนี้ TNR ได้เข้ามา Audit ประจำปี และถือโอกาสมาเยี่ยมชม บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด (TER) ในฐานะผู้ส่งน้ำยางข้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงยางอนามัยให้กับ TNR ชมกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับวัตถุดิบไปจนถึงการตรจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ
.
นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab ทดสอบน้ำยางข้น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 มีการอัพเดทงานวิจัยที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางข้น รวมถึงหารือถึงความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ