activities-news

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น จับมือ การยางแห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ “ปลูกพืชกระท่อมแซมในสวนยางพารา”

22 ก.ย. 2564

   วันที่ 22 กันยายน 2564 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง นายสมชาย โกกนุทาภรณ์ ประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น และนายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ กรรมการกลุ่มบริษัทฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกพืชกระท่อมแซมในสวนยางพารา” 
อีกทั้งยังมี นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก1 และนายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี รวมถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย..
   โดยโครงการนี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กระท่อมที่เหมาะสม นำร่องโดยการทดสอบการปลูกกระท่อมสายพันธุ์ก้านแดง 100,000 เมล็ด รวมถึงสร้างเครือข่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจปลูกกระท่อมเพื่อเป็นรายได้เสริมควบคู่ไปกับการทำสวนยางพารา พร้อมวางแผนขยายผลสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต่อไป

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ