activities-news

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21 มี.ค. 2562

   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเทรียล แลนด์ จำกัด และกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คุณจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ การทำวิจัยด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยมีผู้มีเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และพร้อมสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวให้ก้าวสู่ความสำเร็จ

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ