activities-news

TEG ส่งกำลังใจ สู้ภัย COVID-19

4 เม.ย. 2563

TEG ส่งกำลังใจ สู้ภัย COVID-19 มอบ Face Shield แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงร้านค้าในชุมชนเขาซก เพื่อสนุบสนุนความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ 

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ