activities-news

TEGH มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2566

10 เม.ย. 2566

บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH โดย คุณกัลยา โกกนุทาภรณ์ รองประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างโอกาสให้แก่บุตรพนักงานที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ เป็นอนาคตที่ดีของชาติ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานอีกด้วย
.
ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการของพนักงาน และเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน โดยมีบุตรพนักงานเข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษากว่า 122 ทุน รวมเป็นเงินสนับสนุนกว่า 190,000 บาท

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ