activities-news

18 ส.ค. 2565

บมจ.ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TEGH) ร่วมกับ Apollo และ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงานประชุมสมาชิกโครงการ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSC) ให้แก่เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดยการประชุมในครั้งนี้ มีการให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน หรือ FSC โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Apollo ผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ชั้นนำระดับโลก และ กยท. จ.ฉะเชิงเทรา ส่งตัวแทนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรในครั้งด้วย เพื่อร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ