activities-news

TEGH ให้การต้อนรับลูกค้า จากบริษัทผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของประเทศเอธิโอเปีย

14 ก.ค. 2566

TEGH ให้การต้อนรับลูกค้า จากบริษัทผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของประเทศเอธิโอเปีย ในโอกาสมาเยี่ยมชม บจ.อี.คิว.รับเบอร์ (EQR) บริษัทในเครือ TEGH พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยางแท่ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตยางล้อ ตั้งแต่ กระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการจัดเก็บและขนส่งสินค้า รวมถึงโครงการขยายกำลังการผลิต มั่นใจได้ว่า โรงงานจะสามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่จะเติบโตขึ้นได้
.
ในการนี้ บริษัทฯ ได้มีการอัพเดทข้อมูลโครงการ Traceability Program และนโยบาย Sustainability ของบริษัท ที่สนับสนุน นโยบาย Sustainable Material และนโยบาย Carbon Neutrality ของลูกค้า ให้สอดรับกับมาตราการ การลดผลกระทบของ Cliamte Change ของประเทศต่างๆ ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีนี้และปีหน้า รวมถึงได้มีการหารือถึงแผนการขยายปริมาณคำสั่งซื้อต่อไปในอนาคตอีกด้วย

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ