activities-news

บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด สาขาบึงกาฬ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ

6 ส.ค. 2564

   บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทในเครือ TEGH) สาขาบึงกาฬ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ เป็นบริษัทที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ