activities awards

 TEBP รับรางวัล Thailand Energy Award 2022 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล

23 ต.ค. 2566

นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจพลังงานทดแทนและรับบริหารจัดการกากอินทรีย์ ผู้แทนของ บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด (TEBP) บริษัทในเครือ TEGH เข้ารับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภท โครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) โดยได้รับเกียรติจาก นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
.
TEBP ได้รับรางวัลจาก "โครงการผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้น้ำมันเตา ในกระบวนการผลิตน้ำมันจากเมล็ดในปาล์ม" ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกากของเสียจากกระบวนการผลิต (Waste to Value) และเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในองค์กร (Renewable Energy) ลดการใช้พลังงานฟอสซิลจากภายนอก ส่งผลให้น้ำมันเมล็ดในปาล์มที่ผลิตได้มีค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ๋อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างมีนัยสำคัญ จากการใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้น้ำมันเตาใน Boiler ตอกย้ำถึงการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความยั่งยืนให้เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่า ต่อไป

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ