activities awards

30 ส.ค. 2565

คุณเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ-สายธุรกิจยางพาราและปาล์มน้ำมัน บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH เป็นตัวแทนบริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล CSR-DIW Continuous ประจำปี 2565 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สะท้อนผลการดำเนินงานที่รักษามาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการปฏิบัติงานสอดรับกับนโยบาย Bio Circular Green มุ่งสู่การเป็นองค์กรสีเขียวที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก SDGs ต่อไป ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆนี้

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ