activities awards

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด โดยคุณธันย์จิรา อินอัฎพัฒน์ ผู้จัดการโรงงาน เข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563

17 พ.ย. 2563

 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด โดยคุณธันย์จิรา อินอัฎพัฒน์ ผู้จัดการโรงงาน เข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous ประจำปี 2563 โดยมีนายนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์  รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัลในพิธี ซึ่งบริษัท อี.คิว.รับเบอร์ ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ถือเป็นรางวัลที่สะท้อนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ