activities awards

รางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards 2018 ประเภท Off Grid

27 ส.ค. 2561

   นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Off-Grid (Thermal) ภายใต้หัวข้อ การผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนเชื้อเพลิง LPG  ในงาน Asean Energy Awards 2018 ที่จัดขึ้นในช่วงค่ำของวันที่ 29 ต.ค.2561 ที่ผ่านมา ณ Sand Expo & Convention Centre, Marina Bay Sands, ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ หรือ Bio-Circular Economy ของกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถหมุนเวียนได้ด้วยตัวเอง
   บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก (AEDP) ได้มีการพัฒนาทั้งองค์ความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีจนนำมาสู่การใช้พลังงานทดแทนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง ทั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อาทิเช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะชุมชน หรือการใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียนทดแทนเชื้อเพลิงจากปิโตรเคมี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของไทยได้อีกทางหนึ่ง สามารถตอบโจทย์ของความมั่นคงและความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ