activities awards

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 2564 ชูมาตรฐานองค์กร ใช้จรรยาบรรณนำธุรกิจอย่างยั่งยืน

24 ธ.ค. 2564

   บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด (บริษัทในเครือ TEGH) โดย นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าบริหารด้านปฏิบัติการ สายธุรกิจยางพาราและปาล์มน้ำมัน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย (TCC BEST AWARDS) ปีที่ 19 พ.ศ. 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   โดยรางวัลนี้ มอบเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบการไทย ที่ดำเนินธุรกิจโดยนำหลักจรรยาบรรณ และหลักบรรษัทภิบาล มาใช้ในการบริหารองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จนเป็นที่ยอมรับแก่สังคม และภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ