activities awards

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ รับมอบรางวัล Asean Energy Awards 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน

16 ก.ย. 2564

   บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด โดยนายก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ สายธุรกิจพลังงาน รับมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Asean Energy Awards 2021 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) จาก “โครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากการบริหารจัดการน้ำเสียภายในกลุ่มบริษัทฯ" ในงาน 39th ASEAN Ministers on Energy Meeting (39th AMEM) ผ่านรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา
   โครงการนี้ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซชีวภาพที่ได้จากการบริหารจัดการน้ำเสีย โดยการนำไปผลิตเป็นไฟฟ้าและความร้อนเพื่อใช้ภายในกลุ่มบริษัทฯ ทดแทนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน สอดรับกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายใน พ.ศ. 2573 หรือ NDC (Nationally Determined Contribution)

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ