activities awards

บจก. ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ รับมอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยมระดับประเทศ

24 ก.ค. 2562

     เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด โดย คุณเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ-สายการผลิตยางพารา เข้ารับมอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ ประจำปี 2562  ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
     ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ