activities awards

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ คว้า 3 รางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thailand Energy Awards 2020 และ 2021

20 ธ.ค. 2564

   บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด โดย นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และ นายก้องกิต โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ สายธุรกิจพลังงานทดแทน ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2020 และ 2021 โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
   โดยรางวัล Thailand Energy Awards ถือเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นและประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน จนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งยังได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียน
ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับ 3 รางวัลดีเด่น ดังนี้
• (1) ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) ภายใต้ชื่อโครงการ “การผลิตก๊าซชีวภาพจาก Solid Organic Waste”
• (2) ด้านบุคลากร ประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุม ในนาม คุณก้องกิต โกกนุทาภรณ์ และ
• (3) ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) ภายใต้ชื่อโครงการ “ผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากก๊าซชีวภาพที่ได้จากการบริหารจัดการน้ำเสียภายในกลุ่มบริษัทฯ”
ถือเป็นรางวัลที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการเป็นผู้นำการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ยกระดับอุตสาหกรรมด้านพลังงานไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับโลก

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ