activities awards

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิตและการบริหารงานคุณภาพ (The Prime Minister’s Industry Award)

20 ธ.ค. 2561

   เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมและรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 (The Prime Minister’s Industry Award) จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ บริษัทในเครือ ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจำนวน 2 รางวัล ซึ่งได้แก่ บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต โดยคุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เข้ารับรางวัล และบริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับรางวัล ประเภทการบริหารงานคุณภาพ โดยคุณสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เข้ารับรางวัล
   ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจไปสู่ระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตและยั่งยืนต่อไป

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ