activities awards

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด และ บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

16 ก.ย. 2564

   บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด และ บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทในเครือของ ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ) ได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ