activities awards

บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด เข้ารับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561

19 ต.ค. 2561

อีกครั้งกับความสำเร็จของบริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด กับรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 คุณเกริกกุล โกกนุทาภรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการสายธุรกิจยาง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลที่เป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2561 จากศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ