activities awards

รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2016 ด้านพลังงานทดแทน

6 ธ.ค. 2559

บริษัท ไทยอิสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2016 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังความร้อนร่วมจากพลังงาน หมุนเวียน และ พลังงานทดแทนแทนประเภท Off-Grid โดยมี คุณก้องกิต โกกนุทาภรณ์​ เป็นผู้รับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กลับไปหน้าข่าวสาร

ข่าวสารอื่นๆ